مراکز ورزشی املش

مراکز ورزشی آستارا
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
مراکز ورزشی
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

مراکز ورزشی املش

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

املش

زمین ورزشی سورکوه املش

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

املش- روستای سورکوه

املش

رانکوه

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

املش- رانکوه سالن ورزشی

املش

خرشتم

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

خرشتم

املش

ملکوت

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

ملکوت-سالن رزمی

املش

کهنه کویه

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

املش-کهنه کویه

املش

سالن فاطمیه روستای لگموج آموزش وپرورش

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

املش- روستای لگموج- سالن فاطمیه

املش

مدرسه نرجس آموزش وپرورش

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

املش-کمربندی-روبروی مدرسه سرچور