مراکز ورزشی آستانه‌ اشرفیه

مراکز ورزشی
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
مراکز ورزشی بندر انزلی
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

مراکز ورزشی آستانه‌ اشرفیه

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

آستانه اشرفیه

جسیدان(بانوان)

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

آستانه-روستای جسیدان

آستانه اشرفیه

ششکل

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

آستانه- روستای ششکل

آستانه اشرفیه

پرکاپشت

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

آستانه- روستای پرکاپشت

آستانه اشرفیه

سوخته کو

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

آستانه- روستای سوخته کو

آستانه اشرفیه

کیسم

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

آستانه- روستای کیسم

آستانه اشرفیه

دهگاه

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

آستانه-بخش مرکزی روستای دهگاء

آستانه اشرفیه

شهید رجائی

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

آستانه- زمین فوتبال شهید رجائی

آستانه اشرفیه

مجموعه کیاشهر

سالنهای سقف بلند

تمرینی و زمین چمن تمرینی و…

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده و روباز

کیاشهر- سالن ورزشی

آستانه اشرفیه

چمن مصنوعی حمزه کروبی آستانه اشرفیه

زمینها و استادیومهای فوتبال

استادیوم فوتبال تا ۱۰۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

روباز

استانه اشرفیه-استادیوم ورزشی)(حمزه کروبی)

آستانه اشرفیه

چهارده

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

استانه اشرفیه-سالن ورزشی چهارده

آستانه اشرفیه

آتش پوش آستانه

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

کشتی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

استانه اشرفیه-سالن کشتی اتش پوش

آستانه اشرفیه

هلال احمرآستانه

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

آستانه- خ اشرفی اصفهانی- آبیاری

آستانه اشرفیه

آموزشکده فنی حرفه ای امام جعفرصادق(ع)

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

آستانه- کیلومتر۳جاده کیاشهر-آموزشکده فنی حرفه ای امام جعفرصادق(ع)

آستانه اشرفیه

بوعلی آموزش و پرورش

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

آستانه-جنب آتش نشانی-کوچه برق- داخل مدرسه بوعلی سینا

آستانه اشرفیه

اداره کار

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

اداره کار

آستانه اشرفیه

آموزش وپرورش وحدت دهکاء

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

کیاشهر-دهستان دهکاء

آستانه اشرفیه

معلم کیاشهر

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

ادارات دولتی

سرپوشیده

کیاشهر

آستانه اشرفیه

قاسمی

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

آستانه-میدان جمهوری-روبروی مدرسه طالقانی

آستانه اشرفیه

مارال

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بدنسازی

بخش خصوصی

سرپوشیده

آستانه- خ فردوسی

آستانه اشرفیه

ندافی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

آستانه-کمربندی جنب فرمانداری

آستانه اشرفیه

گیل

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده

آستانه-بلوار استاد معین- جنب فروشگاه اخوان