مراکز ورزشی آستارا

اماکن ورزشی رشت
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
مراکز ورزشی املش
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

مراکز ورزشی آستارا

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

آستارا

مجموعه سیبلی آستارا

سالنهای سقف بلند

تمرینی و زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده و روباز

آستارا- سیبلی-

آستارا

سالن لوندویل آستارا

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

آستارا- دهستان لوندویل- سالن ورزشی

آستارا

شهرک هجرت

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

آستارا-شهرک هجرت

آستارا

کانرود

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لوندویل روستای کانرود

آستارا

ولایت

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

آستارا- سالن ولایت

آستارا

رحیم محله لوندویل(بانوان)

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

استارا-رحیم محله سالن ورزشی رزمی(بانوان)

آستارا

آزادگان(بانوان)

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

استارا-سالن آزادگان

آستارا

مجموعه آستارا

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

شطرنج و چندمنظوره و استادیوم فوتبال تا ۱۰۰۰ نفری و…

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده و روباز

استارا-سالن شطرنج جنب تربیت بدنی

آستارا

تختی

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

استارا-سالن ورزشی تختی

آستارا

سالن امام علی (ع) آموزش وپرورش

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

ادارات  دولتی

سرپوشیده

آستارا- جاده ویرمونی- جنب پل احمد

آستارا

شهرداری

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

کشتی

ادارات  دولتی

سرپوشیده

آستارا- خ امام خمینی- پشت آتش نشانی

آستارا

دانشگاه آزاد

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات  دولتی

سرپوشیده

آستارا- ابتدای کمربندی-دانشگاه آزاد

آستارا

هلال احمر

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات  دولتی

سرپوشیده

آستارا- خ فارابی- جنب هلال احمر

آستارا

آموزش وپرورش

زمینهای ورزشی

چند منظوره

ادارات  دولتی

روباز

آستارا- میدان گاز-جنب اداره کشاورزی

آستارا

انصاری

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات  دولتی

سرپوشیده

آموزش و پرورش

آستارا

کوهستان

سایر

پناهگاه کوهنوردی

بخش خصوصی

سرپوشیده

آستارا-خ امام-روبروی بانک ملت- جنب مسجد علی بن ابیطالب

آستارا

پوریا(زمین والیبال روباز)

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

بخش خصوصی

روباز

آستارا بین جاده ویرمونی به آستارا

آستارا

کادوس

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

بخش خصوصی

روباز

آستارا- باغچه سرا-کوچه فرنوش قنبری

آستارا

کاسپین

سایر

پناهگاه کوهنوردی

بخش خصوصی

سرپوشیده

آستارا-خ امام-پل مرداب کوچه شمسی نژاد بن بست دوم