مراقبت‌های بهداشتی

مراقبت‌های بهداشتی در استان گیلان

بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که استان گیلان از لحاظ شاخص‌های مراقبت‌های بهداشتی و بهداشت و درمان جزو استان‌های توسعه یافته است. با توجه به نتایج مطالعه، شاخص‌های برخورداری از امکانات و خدمات سلامت در شهرستان‌های استان گیلان به طور یکسان و عادلانه توزیع نشده و مانند سایر استان‌ها این شکاف در توسعه‌ی شهرستان‌ها دیده شده است.

ماهیت مراقبت‌های بهداشتی و خدمات بهداشت درمانی به گونه‌ای است که نیاز به آنها منحصر به گروه خاصی از مردم نیست. فقدان یا کمبود این شاخص‌ها پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت. به همین دلیل با دانستن آمار و اطلاعات دقیق و نیازسنجی درست می‌شود مشکلات را تا حد امکان کاهش داد.

در زیر برخی آمار مربوط به زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی در استان گیلان آمده است.

آمار و جداول مربوط به مراقبت‌های بهداشتی استان گیلان