مدارس دخترانه رشت

بازار هفتگی گیلان
بازار هفتگی گیلان
تیر ۶, ۱۳۹۸
دکتر محمد طلوعی رشت
تیر ۱۱, ۱۳۹۸

مدارس دبستان دخترانه رشت

 

     
نام مدرسه عادی _دولتی دوره آدرس شماره تلفن
شهیدرمضان افراشته عادی _دولتی ۱ سبزه میدان خ لاکانی ک منوچهرى پ ۲۴ ۲۴۵۸۸
صالح غیردولتی ۱ بیستون روبروى مسجدطالقانی کوچه لقمان پلاک ۲۰۸ ۲۵۳۳۴
نفیسه غیردولتی ۱ منظریه روبروى هتل کادوس خ بهرام ک گلایل پ ۳ ۳۱۱۷۰
سیدعلی مقیمی ۲ عادی _دولتی ۱ رشت خ لاکانی خ لطف آباد ۴۳۱۳۹
گلستان علم غیردولتی ۱ بلوارمنظریه کوچه کیوان ۶۶۶۵۵
الهه نور (۲) غیردولتی ۱ خیابان نامجوکوچه فجرپلاک ۳۴ ۳۲۳۰۴۵
بشارت عادی _دولتی ۱ رشت سردارجنگل پشت بازارچه پیرسرا ۲۲۲۰۹۴۳
داهی غیردولتی ۱ رشت ناحیه یک ۲۲۲۱۰۰۹
درخشش غیردولتی ۱ رشت خ سعدى اول بلوارمعلم کوچه بهاران پلاک ۱۴ ۲۲۲۳۹۴۷
شهیدمبرهن عادی _دولتی ۱ خ امام خمینی ک اقتصادک آفخراجنب مسجدآفخرا ۲۲۲۳۹۸۹
نمونه غیردولتی ۱ رشت ناحیه یک ۲۲۲۵۲۵۲
سمیه عادی _دولتی ۱ رشت گذرحمام حاج آقابزرگ روبروى رنگرزى ۲۲۲۶۶۸۳
عطائ آفرین غیردولتی ۱ رشت خ لاکانی خیابان شهیدعطآفرین صندوق عدالت کوچه محجوب ۳۲۲۷۲۵۲
الهه نور غیردولتی ۱ خیابان نامجوکوچه فجرپلاک ۳۴ ۳۲۳۰۴۵۰
آقاسیدشریف عادی _دولتی ۱ رشت سردارجنگل بطرف روستاى آقاسیدشریف ۳۴۴۲۲۰۱
شهیدخیراله کرمی عادی _دولتی ۱ دروازه لاکان جنب هنرستان شهیدجعفرى ۴۲۲۱۴۶۰
شهداى سلیمانداراب عادی _دولتی ۱ بالاترازفلکه گازانتهاى کوچه ۱۶مترى سمیه ۴۲۲۱۷۸۲
چینی چیان ۲ عادی _دولتی ۱ خ آرسین میناسیان سه راه معلولین پ ۱۰۸ ۴۲۲۴۸۱۴
شهیدحسین فهمیده دو عادی _دولتی ۱ انتهاى شهیدرجایی (رشتیان سابق ) ۵۵۳۰۹۲۴
ثامن الائمه عادی _دولتی ۱ رشت نخودچر ۵۵۳۴۹۳۸
شهیدبرادران حسینی عادی _دولتی ۱ رشت احمدگوراب جنب دخانیات ۵۵۳۴۹۴۱
نسیبه عادی _دولتی ۱ عینک صف سر ۵۵۳۴۹۶۴
فرش گیلان عادی _دولتی ۱ رشت شهرک امام خمینی چهارراه فرش گیلان ۵۵۳۸۰۸۴
الزهرا ۱ عادی _دولتی ۱ رشت خیابان شهیدرجائی سیاه اسطلخ ۵۵۴۰۵۰۲
حمزه سیدالشهدائ پاسکیاب عادی _دولتی ۱ رشت چمارسرایخ سازى پاسکیاب پ ۳۵ ۵۵۴۱۹۲۶
شهیدمهدى همراه عادی _دولتی ۱ رشت خ طالقانی (بیستون )ک رضی زاده پ ۶۸۴ ۵۵۵۱۴۵۴
طوبی غیردولتی ۱ رشت رشتیان کوچه ۳۶پلاک ۷ ۵۵۵۳۶۷۳
شهیدعلی پورباقر- شهیدکامران نجات الهی عادی _دولتی ۱ رشت عینک پشت پارک میخک ۵۵۵۳۷۲۵
شهیددانش حجتی عادی _دولتی ۱ رشت حافظآبادکوچه شهیددانش حجتی ۵۵۵۴۲۵۷
شهیدحمزه رفعتی عادی _دولتی ۱ رشت خ طالقانی ک صفارى ۵۵۵۴۴۴۵
نصرت عادی _دولتی ۱ رشت نقره دشت باغ گوهرى ۵۵۵۴۶۳۴
سپاس غیردولتی ۱ خ معلم باغ اله وردى ک گوهرى پ ۳۷ ۵۵۵۶۳۲۹
شهیدصدوقی یک عادی _دولتی ۱ رشت علی آبادپشت مسجدهاشمی ۵۵۵۹۴۰۱
شکوفا غیردولتی ۱ رشت علی آبادبالاترازمسجدهاشمی خ بعثت کوچه شقایق پلاک ۳۳ ۵۵۵۹۴۱۶
شهداى فومنات عادی _دولتی ۱ رشت آتشگاه جنب کارخانه ریسندگی فومنات ۵۵۹۲۰۲۱
آیت الله خامنه اى- زینب (س ) عادی _دولتی ۱ پسیخان پشت مسجد ۵۵۹۲۰۲۲
شهیددستغیب عادی _دولتی ۱ رشت بلوارامام خمینی سنگسازى بالاترازشیب پ ۴۱ ۶۶۰۱۰۷۱
مهدى تحویلدارى عادی _دولتی ۱ ۶کیلومترى لاکان سیجرلاکان ۶۶۴۰۳۶۹
کوشش غیردولتی ۱ رشت خ پانزده خردادک هشتم پ ۵۹ ۶۶۶۲۳۳۳
شهیدسیادتی عادی _دولتی ۱ رشت منظریه خ ولی عصر ۶۶۶۶۰۶۱
شفق غیردولتی ۱ رشت استقامت روبروى بسیج ۵۵۵۹۲۹۵۵
شهداى اسلام پیربازار عادی _دولتی ۲ پیربازارجنب مسجدجامع ۳۳۰۱
حاج حسین اصغرنیا عادی _دولتی ۲ جاده انزلی منطقه اسماعیل آبادنرسیده به پمپ فرزانه ۴۰۰۷۶
شهیدمحمدعلی عبدى نژاد عادی _دولتی ۲ رشت خ شهداجاده کژده ۴۴۰۶۹
سروش غیردولتی ۲ رشت گلسارخ ۱۲۲ک سوم ازسمت راست ۷۲۸۷۷۰
شهیدحسین فهمیده عادی _دولتی ۲ رشت اول خمسه بازارک حسینی جنب مسجدقدس ۲۲۲۰۰۰۳ ۲۲۲۲۴۹۳
نگاه سبز غیردولتی ۲ رشت خ سعدى نرسیده به آزادگان بن همدانی ۲۲۲۳۰۲۲
شهیدنواب صفوى عادی _دولتی ۲ رشت خ سعدى مجتمع آزادگان ۲۲۲۳۰۴۸
شهیدثابت قدم عادی _دولتی ۲ رشت خ تختی ک سیدعلی کیا ۲۲۳۰۸۷۲
تابان شمال عادی _دولتی ۲ رشت اول خمسه بازارروبروى ک مرادیان ۲۲۳۲۰۰۵
شهیدبرادران فتحی فر عادی _دولتی ۲ رودبارتان -روبروى بهدارى رودبارتان ۳۲۲۲۶۸۹
زینبیه (س) عادی _دولتی ۲ رشت خ مطهرى ساغرى سازان جنب آقاپورعباس ۳۲۲۲۷۳۰
انقلاب اسلامی عادی _دولتی ۲ خ مطهرى گذرفرخ ۳۲۲۴۰۸۳
شهیدمحمدمنتظرى عادی _دولتی ۲ رشت بلوارامام خمینی ک دباغیان پ ۳۰ ۳۲۲۴۲۲۰
گلستان علم غیردولتی ۲ خیابان مطهرى بازارچه چهاربرادران ۳۲۲۸۴۵۹
ابتدایی ستاره سهیل غیردولتی ۲ خیابان مطهرى گذرفرخ روبروى آژانس سعید ۳۲۲۸۷۱۱
شکوه غیردولتی ۲ خیابان آزادگان اول خمیران زاهدان پ ۲۳ ۳۲۳۱۱۰۶
شهیدحبیب زاده ۱ عادی _دولتی ۲ بلوارمدرس جنب امورتربیتی ۶۶۶۲۷۹۵
۱۲بهمن عادی _دولتی ۲ خ امام انتهاى آب وبرق کوچه عاشورى ۶۶۶۳۰۵۳-۴
شهداى نیروى دریایی عادی _دولتی ۲ خ رسالت محوطه نیروى دریایی ۶۶۶۴۲۷۲
نرگس غیردولتی ۲ بین فلکه توشیباونیروى دریائی کوى نارون بن بست اول پلاک ۴۵ ۶۶۶۸۵۳۲
رفعت غیردولتی ۲ گلسارخ استادمعین ک ۳ ۷۷۲۰۸۰۲
آزاداسلامی غیردولتی ۲ رشت بلوارشهیدانصارى جنب فنی حرفه اى ۷۷۲۰۸۳۷
لاله هاى گیلان غیردولتی ۲ گلسارخ -۹۷پشت دفترهواپیمایی پ ۸ ۷۷۲۱۰۰۷
ایرانمهر غیردولتی ۲ رشت گلسارخیابان ۹۶چهارراه دوم سمت راست ۷۷۲۱۶۸۱
شهیدمحمدمومنی عادی _دولتی ۲ جاده انزلی نرسیده به فرودگاه دیانتی ۷۷۲۲۷۰۶
قدس عادی _دولتی ۲ گلسارخ ۱۰۹بلواراصفهان ۷۷۲۴۷۹۹
نبوت عادی _دولتی ۲ بلوارشهیدانصارى ۷۷۲۵۱۱۱
گیلانه غیردولتی ۲ گلساربلوراگیلان خ ۱۷۹پ ۳۷ ۷۷۲۵۱۸۷
صائب غیردولتی ۲ گلسارروبروى کاکتوس خ ۱۳۳پلاک ۳و ۱ ۷۷۲۶۹۹۶
کوثر عادی _دولتی ۲ جاده انزلی گلباغ نمازبلوارشهیدانصارى شهرک بهشتی ۷۷۲۹۳۳۹
هوشمند غیردولتی ۲ بلوارگیلان خ ۱۹۲انتهاى کوچه ۵ ۷۷۳۰۰۶۷
آزرم غیردولتی ۲ گلسارخ ۱۰۰پ ۱۷ ۷۷۵۱۹۸۱
نیکنام غیردولتی ۲ اول شهرک بهشتی گلستان ۲پلاک ۷ ۷۷۵۹۸۸۳
پیروزى عادی _دولتی ۲ رشت خ شهدافلکه جانبازان ک جرثقیل گلبرگ ۸۸۲۰۰۳۰
طریق القدس عادی _دولتی ۲ کمربندى شهیدمدرس ک شهیدچمران پیرکلاچاه ۸۸۲۲۲۸۲
شکیبا غیردولتی ۲ دیانتی خیابان استقلال ۸۸۲۲۳۰۶
دکترحشمت- صنیعی تهرانی ۱ عادی _دولتی ۲ امین الضرب ۸۸۲۲۹۸۱
استقلال عادی _دولتی ۲ خ شهداکوى دافسارى ۸۸۲۳۵۶۳
۲۲بهمن کژده عادی _دولتی ۲ رشت خ شهدافلکه جانبازان بلوارخرمشهرروستاى کژده ۸۸۲۴۵۹۸
تقوى عادی _دولتی ۲ خ دیانتی ۸۸۲۵۳۲۱
محمدمحمدى گیلانی ۱- فرهنگ ودین عادی _دولتی ۲ رشت سرچشمه خ شهیدایزددوست ۸۸۲۶۴۰۴
غنچه هاى گیلان غیردولتی ۲ فلکه امام حسین شهرک صباکوچه چهارم فرعی دوم ۸۸۲۶۶۹۱
مهرپویا غیردولتی ۲ رشت فلسطین بلوارچمران ۸۸۳۳۶۹۳

 

مدارس متوسطه دخترانه رشت

 

نام نوع ناحیه آدرس تلفن
رقیه رشاد عادی _دولتی ۱ سعدى بلوارمعلم سه راه معلم ۲۳۵۸۸
شهیدلطفی عادی _دولتی ۱ سردارجنگل جنب انباراداره برق ۲۹۲۴۳
پویا غیردولتی ۱ رشت مقابل پارک شهرپلاک ۱۷۵ ۳۴۲۲۳
مهر غیردولتی ۱ رشت سبزه میدان کوچه گل فروشی دنیاى گل پلاک ۱۳ ۴۵۶۷۵
عفت غیردولتی ۱ خ طالقانی ک صفارى صفارى دوم نرسیده به دبستان رفعتی ۵۹۶۴۸
آرش اطمینان عادی _دولتی ۱ رشت بلوارآزادى منظریه خ ولی عصر ۶۰۷۲۳
شهیدمرادبلال زاده عادی _دولتی ۱ رشت حافظآبادبلوارافتخارى چسبیده به مدرسه ابوذر ۵۵۸۶۲۰
محمدعلی صابرى -زینب (س ) عادی _دولتی ۱ رشت پسیخان ۵۹۲۰۲۳
بشارت ۳ عادی _دولتی ۱ رشت سردارجنگل پشت بازارچه پیرسرا ۲۲۲۰۹۴۳
ولی عصر عادی _دولتی ۱ خ لاکانی خ سیدمحمودضیابرى ۲۲۲۱۹۴۵
شهیدامین اصغرى عادی _دولتی ۱ سبزه میدان جنب دانشکده دندانپزشکی ۲۲۲۹۳۷۰
آذربانی عادی _دولتی ۱ خیابان خمینی کوى آفخراکوچه آذربانی ۲۲۲۹۶۲۵
راه دانش غیردولتی ۱ خ طالقانی روبروى معلم جنب بانک تجارت ب راه دانش ۲۲۳۴۰۸۰
پاینده غیردولتی ۱ چمارراه پورسیناجنب بانک تجارت کوچه مهردادپلاک ۸ ۳۲۲۰۱۵۳
نسیم غیردولتی ۱ رشت بلوارلاکان کوچه خیراله کرمی ۴۲۲۲۵۵۵
حجت السلام علی نقی محسنی عادی _دولتی ۱ ناحیه یک رشت ۴۲۲۷۰۴۸
انقلاب اسلامی عادی _دولتی ۱ رشت سردارجنگل انتهاى بلوارنقره دشت ۵۵۳۳۴۱۶
ثامن الائمه عادی _دولتی ۱ رشت نخودچر ۵۵۳۴۹۳۸
الزهرا ۲ عادی _دولتی ۱ رشت خیابان شهیدرجائی سیاه اسطلخ ۵۵۴۰۵۰۲
۸شهریور عادی _دولتی ۱ جاده رشت به فومن احمدگوراب کوچه موسی زاده ۵۵۴۱۳۷۳
فاطمه طالقانی عادی _دولتی ۱ خ شهیدرجایی ۵۵۵۰۰۲۴
شهیدعموپور عادی _دولتی ۱ رشت بلوارامام خمینی حمیدیان ۵۵۵۰۰۷۰
نرجس ۲ عادی _دولتی ۱ رشت خیابان شهیدرجائی جنب راهنمائی طالقانی ۵۵۵۰۵۵۱
توانا غیردولتی ۱ کوچه شعاعی پلاک ۲۰۷ ۵۵۵۲۳۵۹
تحویلدارى عادی _دولتی ۱ ۶کیلومترى لاکان سیجرلاکان ۶۶۴۰۳۶۹
فرزانه غیردولتی ۱ رشت ناحیه یک ۶۶۶۹۲۴۷
دافسار عادی _دولتی ۱ جاده شفت سه راه نیک زادروستاى دافسار ۷۶۳۳۶۷۴
صدیقه کبرى عادی _دولتی ۲ پل بوساراول خمسه بازارکوى مرادیان ۲۳۴۹۱
توحید عادی _دولتی ۲ خ تختی کوچه بانک ملی ۲۲۲۱۶۴۱
صدیقه کبرى عادی _دولتی ۲ پل بوساراول خمسه بازارکوى مرادیان ۲۲۲۳۴۹۱
نوین غیردولتی ۲ خ سعدى جنب بانک ملت ۲۲۲۵۹۶۱
آزاده غیردولتی ۲ رشت خ تختی کوى کاتوزیان کوچه همایون پلاک ۱۶۴ ۲۲۳۰۴۳۹
۱۳آبان عادی _دولتی ۲ رشت خ مطهرى ساغریسازان ۳۲۲۱۴۲۱
انوارالعلوم عادی _دولتی ۲ خ مطهرى خواهدامام روبروى گرمابه امینی ۳۲۲۲۶۵۲ ۳۲۲۲۶۹۲
راه زهرا(س ) عادی _دولتی ۲ رشت خ رسالت پلاک ۴ ۳۲۲۸۰۱۰
راه زینب (س ) عادی _دولتی ۲ رشت پیربازارگراکه کوچه شکورى ۳۳۲۲۱۲۲
میلاددانش غیردولتی ۲ رشت بلوارامام خمینی (ره )بالاترازآب وبرق ۶۶۰۴۰۰۰
صبا غیردولتی ۲ رشت گلسارخ ۱۰۵پ ۲۸ ۷۲۲۱۸۳۷
عصمت عادی _دولتی ۲ رشت بلوارانزلی کوى اسماعیل آباد ۷۷۲۱۹۴۹
قدس عادی _دولتی ۲ رشت گلساربلواراصفهان جنب مسجدامام رضا(ع ) ۷۷۲۳۳۲۶
آزاداسلامی غیردولتی ۲ گلسارخ ۱۰۴پلاک ۱۰۴ ۷۷۲۳۶۵۳
نور غیردولتی ۲ گلسارخ ۱۱۴ ۷۷۲۴۵۵۲
سروش غیردولتی ۲ رشت گلسارخ ۱۲۲ک سوم ازسمت راست ۷۷۲۸۷۷۱
فلسطین عادی _دولتی ۲ رشت سه راه پاستوریزه خ فلسطین کوى شهیدساغرى ۸۸۲۲۵۷۴
نهال اندیشه غیردولتی ۲ رشت بلوارمدرس جنب منبع آب کوچه معتمدى ۸۸۲۳۵۵۷
تقوى عادی _دولتی ۲ کوى دیانتی ۸۸۲۵۳۲۱
فجرویژه فرهنگیان عادی _دولتی ۲ خ شهداروبروى تازه آبادجاده کژده ۸۸۲۸۲۱۶
آزادى عادی _دولتی ۲ رشت خ شهداکوچه دافسارى پلاک ۱۲ ۸۸۲۹۶۰۱
کاوشگران غیردولتی ۲ خ .فلسطین مقابل مسجدامام صادق بن پریساپ ۵۷ ۸۸۳۶۴۶۷
فردوسی لچه گوراب عادی _دولتی ۲ جاده رشت لاهیجان پاکت سازى راهنمائی فردوسی ۸۸۹۲۸۳۰

 مدارس دبیرستان دخترانه رشت

 

نام  

نوع

 

ناحیه

 

آدرس

 

تلفن

 

۱۷شهریور

 

عادی _دولتی

 

۱

 

خ امام خمینی (ره )آفخرا

 

۲۲۲۳۶۰۲

دبیرستان وپیش دانشگاهی اندیشه غیردولتی  

۱

 

فلکه گازکوى استادان

 

۶۶۱۳۹۲

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی ایراندخت

 

غیردولتی

 

۱

 

رشت منظریه خیابان تابان شمالی کوچه شهیدنوبخت پلاک ۷۶

 

۳۲۲۳۹۳۵

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی آذین

 

غیردولتی

 

۱

 

صفارى دوم نرسیده به دبستان حمزه رفعتی

 

۵۵۵۵۶۱۵

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی آفاق- بزرگسالان آفاق

 

غیردولتی

 

۱

 

رشت خیابان سعدى جنب همیارى شهردارى پلاک ۳۵۲

 

۲۲۲۰۹۱۸

 

بعثت

 

عادی _دولتی

 

۱

 

رشت سردارجنگل کوچه رحیم شعاعی

 

۵۵۵۲۲۳۷

 

بعثت (۳)

 

عادی _دولتی

 

۱

 

سردارجنگل نرسیده به بازارچه رازى

 

۲۲۲۹۲۴۳

 

پیک نور

 

عادی _دولتی

 

۱

 

رشت بلوارمنظریه رجبی دوم

 

۶۶۶۴۴۷۶

 

خمامی زاده

 

عادی _دولتی

 

۱

 

رشت سبزه میدان روبروى آژانس همسایه

 

۳۲۳۹۶۹۶

 

راهنماى سعادت

 

عادی _دولتی

 

۱

 

خ طالقانی ک صفارى

 

۵۵۵۳۶۵۰

 

زینب (س )

 

عادی _دولتی

 

۱

 

رشت پسیخان

 

۵۹۲۰۲۳

 

عصمت

 

عادی _دولتی

 

۱

 

فلکه سبزه میدان جنب مسجدمستوفی

 

۲۲۲۷۲۷۷

 

کوثر

 

عادی _دولتی

 

۱

 

رشت بلوارشهیدبهشتی اول حمیدیان

 

۵۵۵۲۰۴۷

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی نیکی

 

غیردولتی

 

۱

 

رشت سبزه میدان بطرف استادسراکوچه مهتاب

 

۲۸۱۲۳

 

هجرت

 

عادی _دولتی

 

۱

 

منظریه خ ولی عصر

 

۶۶۶۹۲۸۳

 

اروندرود

 

عادی _دولتی

 

۲

 

خ رسالت روبروى نیروى دریایی

 

۳۲۲۸۹۳۴

 

اندیشه هاى شریف

 

غیردولتی

 

۲

 

گلسارخ ۱۱۶پ ۲۴

 

۷۷۲۶۳۱۸

 

آزاداسلامی

 

غیردولتی

 

۲

 

جنب پمپ بنزین گلسارک ترابرى

 

۷۷۲۰۰۵۳

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی بزرگسالان حدیث

 

غیردولتی

 

۲

 

خ تختی کوچه بازدیدى

 

۲۲۲۳۷۶۶

 

بنت الهدى

 

عادی _دولتی

 

۲

 

چهارراه گلسارجنب ساختمان ساجد

 

۷۷۲۸۹۷۳

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی دانش پژوه

 

غیردولتی

 

۲

 

بلوارانزلی خیابان ارشادمقابل مجتمع پردیسان

 

۷۷۶۳۷۳۴

 

کوشیار

 

غیردولتی

 

۲

 

گلسار

 

۷۷۲۷۸۶۷

 

کیمیا

 

غیردولتی

 

۲

 

خ چهارراه گلسارکوچه چاپ جاویدپلاک ۱۳

 

۷۷۲۲۷۸۲

 

دهخدا

 

عادی _دولتی

 

۲

 

خ شریعتی میدان صیقلان

 

۲۲۲۶۴۸۰

 

زینبیه

 

عادی _دولتی

 

۲

 

رشت -پیربازار

 

۲۰۷۷

 

سروش

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت گلسارخیابان ۱۲۲کوچه سوم

 

۷۷۲۸۷۷۲

 

شرف

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت گذرخواهرامام جنب خواهرامام

 

۳۲۲۴۴۹۳

 

شهیدمطهرى

 

عادی _دولتی

 

۲

 

چهارراه گلسارپشت چاپ جاویدک شبنم

 

۷۲۲۰۵۴۲

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی شهیدملکی-بزرگسالان

 

غیردولتی

 

۲

 

خ سعدى روبروى اداره نوسازى ک ناتالی

 

۲۲۲۳۱۷۶

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی فروغ هدایت

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت گلسازخ ۱۰۰

 

۷۷۲۴۰۲۷

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی مستشارى

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت بادى الله ک مستشارى

 

۳۲۲۳۴۳۰

 

معراج اندیشه

 

غیردولتی

 

۲

 

روبروى فنی حرفه اى کوچه پارس ۱پلاک ۳۰

 

۲۲۲۲۲۲۲۲

 

مهددانش

 

عادی _دولتی

 

۲

 

خ بحرالعلوم جنب پاساژرضا(ع )

 

۲۲۶۹۲

 

ناصراسماعیل پور

 

عادی _دولتی

 

۲

 

خ لاهیجان ک دافسارى پ ۱۰

 

۸۸۲۰۶۳۷

 

دبیرستان وپیش دانشگاهی ولی اله اردشیرى

 

عادی _دولتی

 

۲

 

رشت بادى اله

 

۲۲۲۰۰۵۰

 

پیش دانشگاهی پانزده خرداد

 

عادی _دولتی

 

۱

 

خیابان نامجوروبروى بیمارستان توتون کاران

 

۳۲۲۳۶۱۴

 

پیش دانشگاهی بزرگسالان ارم

 

غیردولتی

 

۱

 

رشت خیابان سعدى

 

۲۲۲۲۵۲۴

 

پیش دانشگاهی هنرجهان دانش- هنربزرگسالان جهان دانش

 

غیردولتی

 

۱

 

رشت خیابان سعدى

 

۴۸۹۸۶

 

پیش دانشگاهی امام خمینی (ره )

 

عادی _دولتی

 

۱

 

رشت سبزه میدان اول آفخرا

 

۲۲۲۴۹۴۹

 

پیش دانشگاهی صنایع پوشش- خدیجه کبرى

 

عادی _دولتی

 

۱

 

رشت فلکه رازى جنب نیروى انتظامی

 

۳۲۲۲۴۱۰

 

پیش دانشگاهی آذین

 

غیردولتی

 

۱

 

ناحیه یک

 

۲۷۴۷۵

 

پیش دانشگاهی فاطمیه

 

عادی _دولتی

 

۲

 

بزرگراه شهیدمدرس پشت نیروى دریایی جنب استخرشنا

 

۶۶۶۹۶۹۶

 

پیش دانشگاهی گهربزرگسال هنر

 

غیردولتی

 

۲

 

چ گلسارج داروخانه بهره مندک حق شناس پ ۱۰۸

 

۷۷۲۰۳۹۵

 

پیش دانشگاهی کیمیا

 

غیردولتی

 

۲

 

خ مطهرى :گذرفرخ بن بست هوشیار

 

۳۲۲۴۴۰۶

 

پیش دانشگاهی شهیدملکی بزرگسالان

 

غیردولتی

 

۲

 

خیابان سعدى روبروى بلوارمعلم

 

۲۰۳۱۱

 

پیش دانشگاهی ستارگان

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت خ مطهرى اول ساغریسازان ک احتشام

 

۳۲۲۴۲۰۵

 

پیش دانشگاهی معراج اندیشه -بزرگسالان معراج اندیشه

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت روبروى فنی حرفه اى ک پارس

 

۷۷۲۰۷۴۸

 

پیش دانشگاهی قدوسی

 

عادی _دولتی

 

۲

 

رشت فلکه امام حسین (ع )

 

۸۸۳۰۱۳۰

 

پیش دانشگاهی شرافت

 

عادی _دولتی

 

۲

 

رشت کمربندى مدرس

 

۶۶۶۵۶۵۴

 

پیش دانشگاهی بزرگسالان پیک آفتاب

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت گلسار

 

۷۷۲۰۵۹۷

 

پیش دانشگاهی سروش- بزرگسالان سروش

 

غیردولتی

 

۲

 

رشت گلسارخیابان ۱۲۲کوچه سوم

 

۷۲۹۶۲۴

 

پیش دانشگاهی طلایگان علم

 

غیردولتی

 

۲

 

گلساربلواردیلمان تقاطع شهیدبهشتی بعدازبوستان

 

۷۷۵۸۰۲۰