صنایع غذایی و آشامیدنی

صنایع غذایی و آشامیدنی استان گیلان

صنایع غذایی و آشامیدنی استان گیلان سهم مهمی در تأمین مایحتاج کشور دارد. گیلان یکی از مهم‌ترین استان‌ها در تولید برنج است. هم‌چنین مهم‌ترین استان کشور از نظر تولید چای می‌باشد. در زیر با کارخانجات و واحدهای صنعتی استان گیلان در حوزه‌های مختلف غذا و آشامیدنی آشنا می‌شوید.

حبوبات و خشکبار

69320c60eb19a228a4b38343199bc696

صنعت چای

_17790