شرکت‌های پیمانکاری استان گیلان

شرکت‌های پیمانکاری استان گیلان

لیست شرکت‌های پیمانکاری استان گیلان به تفکیک شهرستان در زیر آمده است:

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ شرکت فنی مهندسی مدرن سازه زمرد آستارا
۲ سیره لیوه آستارا
ردیف نام شرکت شهرستان نوع فعالیت
۱ شرکت کیسم شمال آستانه اشرفیه عمرانی

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ انبوه گستر چاکدشت املش

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ زربیل گیلان بندر انزلی
۲ انزل آبادگران شمال بندر انزلی
۳ ناتورا بندر انزلی
۴ نوتاش بندر بندر انزلی
۵ رود پیش کاسپین بندر انزلی
۶ ستام گستر بندر انزلی
۷ سنگ چین انزل بندر انزلی
۸ ساختمانی دولق بندر انزلی
۹ آشیان کار بندر انزلی
۱۰ مازو بندر انزلی
۱۱ بلوک دانتیک بندر انزلی
۱۲ ساوینگ صنعت بندر بندر انزلی
۱۳ شکیل سازه کاسپین بندر انزلی
۱۴ انزلی گونیا بندر انزلی
۱۵ حدیث پیام آوران بندر انزلی
۱۶ نیوشا سازه گیل بندر انزلی
۱۷ ساروج گستران آناهیتا بندر انزلی
۱۸ بنا سازان فردوس بندر انزلی
۱۹ پارسگردسازان کادوس بندر انزلی
۲۰ راه ابنیه گستر ایرانیان بندر انزلی
۲۱ ترنم سازه خزر کاسپین بندر انزلی
۲۲ مهاب ایمن ساز کاسپین بندر انزلی
۲۳ رایکا پارس آریا بندر انزلی

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ بنیان ابنیه تالش تالش
۲ بهینه سازان ایمن گستر تالش تالش
۳ تیلار سامانه نوین تالش
۴ ثمین تالش تالش
۵ راه و ساختمان سازه گستر فرهاد تالش
۶ سازه گستر پادنای شمال تالش
۷ شرکت شهریاران تالش
۸ شرکت کلبه سازان خزر تالش تالش
۹ شهریاران تالش
۱۰ عمران طریقت شمال تالش
۱۱ عمران عرصه صلصال تالش
۱۲ کلبه سازان خزر تالش تالش
۱۳ مریان سازه ایمن تالش
۱۴ مژده سازه اراک تالش
۱۵ مهندسی یکتا تالش تالش

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ زیتون دشت گیلان رشت
۲ ساخت ابنیه لونک رشت
۳ شرکت ساختمانی آق رشت
۴ شرکت ساختمانی بالار نصب رشت رشت
۵ شرکت ساختمانی گیلبان رشت
۶ شرکت ساردین خزر رشت
۷ شرکت ساروج پل رشت
۸ شرکت سازه آبادحور رشت
۹ شرکت سازه و معماری گلدشت رشت
۱۰ شرکت سازه‌های بتنی و فلزی گیلان رشت
۱۱ شرکت سبک بنای گیل رشت
۱۲ شرکت سپندار بنا رشت
۱۳ شرکت سرلاد سازه رشت
۱۴ شرکت شایگان راه گیل رشت
۱۵ شرکت شفارود گیل رشت
۱۶ شرکت شکیل سازان خزر رشت
۱۷ شرکت شمال تابان رشت
۱۸ شرکت شمال سازه گیل رشت
۱۹ صدر مبین رشت
۲۰ شرکت عمران اندیش گیلوار رشت
۲۱ شرکت عمران سازه گیل رشت
۲۲ شرکت فرساب رشت
۲۳ شرکت فنی کاران سپیدم رشت
۲۴ شرکت فولاد سازه آروین رشت
۲۵ شرکت کادوس باروی گیلان رشت
۲۶ شرکت کیان راهان رشت
۲۷ شرکت کیسبخ رشت
۲۸ شرکت گراف گروه ۲ رشت
۲۹ شرکت گرم سازه رشت رشت
۳۰ شرکت گوهررود گیلان رشت
۳۱ شرکت گیل صلب رشت
۳۲ شرکت گیلان زلال رشت
۳۳ شرکت گیلان سهند رشت
۱۳ دریانورتالش رشت
۱۴ آشیان سازه آپادانا رشت
۱۵ گیلان پی رود رشت
۱۶ عرشیاسازان گیل رشت
۱۷ راه ساز سبز شمال رشت
۱۸ کادوسان رشت
۱۹ پیشکسوتان سازه گیل رشت
۲۰ شافع کار رشت
۲۱ استن سازان گیل رشت
۲۲ شاغول خزر رشت
۲۳ خانه سازان حقیقی و شرکا رشت
۲۴ گیل ستون رشت
۲۵ توان برج ساز رشت
۲۶ بهسازان افراز بتن گیل رشت
۲۷ عرشه بتن گیل رشت
۲۸ اساس بنای خزر رشت
۲۹ گیل سی لاس رشت
۳۰ توسعه ساز خزر رشت
۳۱ فنی و پژوهش اعتماد دقت سرعت رشت
۳۲ دوراندیشان کادوس رشت
۳۳ سازه گسترماسوله رشت
۳۴ فرا سازه سیویل رشت
۳۵ آبادگران پارس شمال رشت
۳۶ سره سازان ایمن رشت
۳۷ آلونک سبزشمال رشت
۳۸ آرابسک نقش شمال رشت
۳۹ ایستا مسکن سازه رشت
۴۰ مکان نگارپویا رشت
۴۱ بوم غلتان پارس رشت
۴۲ پی سنگ پل رشت
۴۳ آنا اسکان پارس رشت
۴۴ سایبان گستر گیل رشت
۴۵ پاریزبتن آریا رشت
۴۶ رکن سازه گیلان رشت
۴۷ سرابند راه رشت
۴۸ کوشا گستر گیل رشت
۴۹ آباد بوم آداک رشت
۵۰ گیل آبادگران نواندیش شمال رشت
۵۱ سیزکوه رشت
۵۲ زیگورات سازه البرز رشت
۵۳ آسمان خراش خزر رشت
۵۴ زیگورات سازه خزر رشت
۵۵ نما سازان سرآبرود رشت
۵۶ ویلا ساز کادوس رشت
۵۷ فاتحین عمران گیل رشت
۵۸ فراتر رشت
۵۹ خیزران سازه منظر رشت
۶۰ هشتپربتن رشت
۶۱ سوماسازه گیل رشت
۶۲ تلار ساز گیل رشت
۶۳ اسکلت سازان گیل رشت
۶۴ بهین مه دژ رشت
۶۵ شینا ستون نما رشت
۶۶ صلب سازان شمال رشت
۶۷ کادوس باروی گیلان رشت
۶۸ سخت سرا ساز خزر رشت
۶۹ فنی کاران سپیدم رشت
۷۰ خشت سازخزر رشت
۷۱ سازه افراز گیل رشت
۷۲ عمرانی سخت بستردیلمان رشت
۷۳ کوه دشت گیلان رشت
۷۴ خلدشت گیل رشت
۷۵ سازگار سازه صلب رشت
۷۶ آشیان گستر آروین رشت
۷۷ آژند گیلان رشت
۷۸ گیل بهسا رشت
۷۹ ارکان بنای پارس رشت
۸۰ ساروج گستر زرجوب رشت
۸۱ چناربندسازه رشت
۸۲ ویلا سازان درفک رشت
۸۳ پی فرازپردیس رشت
۸۴ آموت گستر گیل رشت

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ ارده برج ساز رضوانشهر
۲ افق توسعه توانمند شمال رضوانشهر
۳ آبان ساز اشکسان رضوانشهر
۴ آتی سازان برسام رضوانشهر
۵ آرمان سازه گیسوم رضوانشهر
۶ پلو دژ شمال رضوانشهر
۷ توسعه گران سازه کادوس رضوانشهر
۸ ژیزمان گستر خزر رضوانشهر
۹ میامن شفارود رضوانشهر
۱۰ نوآوران صنعت عمران ساحل رضوانشهر
ردیف نام شرکت شهرستان نوع فعالیت
۱ شرکت شمال رودبار رودبار عمرانی

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ شرکت سپهرستون رودسر
۲ پل روداشکور رودسر
۳ تندکاران انبوه سازان خزرتلاش رودسر
۴ اشکور سازه رودسر
۵ آراد ابنیه آسمان رود رودسر
۶ پی آرمه پلرود رودسر
۷ بام گستر سمنگان رودسر

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ بتن گیرسازه گیل صومعه‌سرا
۲ سوماسازه شمال صومعه‌سرا

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ گیل پوشش سفید رود لاهیجان
۲ طوفان گستر خزر لاهیجان
ردیف نام شرکت شهرستان نوع فعالیت
۱ شرکت چاووش چمخاله لنگرود عمرانی

ردیف

نام شرکت

شهرستان

۱ شرکت کوهساران تالش دژ ماسال
۲ بام سبز کادوس ماسال
۳ لت ماسال