روستای تابستان نشین

عمارت عبدالعلی خان صوفی
عمارت عبدالعلی خان صوفی
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
روستای بلوردکان
روستای بلوردکان
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
روستای تابستان نشین

روستای تابستان نشین ؛ بهشتی در میان باغ های چای

بر خلاف نام این روستا، در مناطق ییلاقی قرار ندارد . این روستا در ۴ تا ۷ کیلومتری شهر املش قرار دارد که همین فاصله کم از مرکز شهر باعث می شود به یک جاذبه ارزشمند برای سیر و سیاحت بدل شود.

این روستای زیبا در دل باغ ها چای قرار دارد و ساکنین این روستا به کشت چای و دامداری مشغولند. عمده جذابیت این روستا به دلیل سکوت و آرامشی است که در جای جای آن موج می زند.

ردیف خانه های کاهگلی که در طول سال های اخیر ساکنانش را به دلیل مهاجرت از دست داده است آرامشی دلپذیر را به شما ارزانی می دارد.

لازم نیس نگران نامناسب بودن راه و مسیر باشید. جاده بین املش و روستای تابستان نشین اسفالته است و دیگر جایی برای شک کردن باقی نمی گذارد.

به طبیعت بی نظیر این روستای زیبا سفر کنید و از بودن در طبیعت بکر و آرامش بخش لذت ببرید.

روستای تابستان نشین
روستای تابستان نشین
روستای تابستان نشین