روستای بلوردکان

روستای تابستان نشین
روستای تابستان نشین
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
منطقه شکار ممنوع تالاب چاف
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۸
روستای بلوردکان

روستای بلوردکان از روستاهای اطراف شهر املش است که در واقع روستایی مرزی میان لنگرود و املش است. این روستای زیبا با فاصله ۱۲ کیلومتری از املش و در جنوب غربی آن قرار دارد.

این روستا به دلیل برخورداری از طبیعت بکر و زیبا بسیار مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است. این زیبایی ها بیش از همه در جنگل و رودخانه این روستا منعکس می شود.

برای رفتن به این روستا نیاز به زمان طولانی ندارید می توانید به راحتی از شهر املش ۱۲ کیلومتر به سمت جنوب غربی رانندگی کنید تا این روستای زیبا را در مقابل خود ببینید.

روستای بلوردکان
روستای بلوردکان
روستای بلوردکان