دانشگاه‌های استان گیلان

دانشگاه‌های استان گیلان

در زیر لیست دانشگاه‌های استان گیلان و شهرستان محل استقرار آنها آمده است. بر روی آنها کلیک کنید.

ردیف

نام دانشگاه

شهرستان

۱ دانشگاه گیلان رشت
۲ دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت

ردیف

نام دانشگاه

شهرستان

۱ شهریار آستارا
۲ مهر آستان آستانه اشرفیه
۳ انوارالعلوم بندر انزلی
۴ مهران بندر انزلی
۵ مهرآیین بندر انزلی
۶ موج بندر انزلی
۷ احرار رشت
۸ جابربن حیان رشت
۹ جهاد دانشگاهی رشت و فومن رشت
۱۰ راهبرد شمال رشت
۱۱ سردار جنگل رشت
۱۲ سیمای دانش رشت
۱۳ قـدر رشت
۱۴ کادوس رشت
۱۵ کوشیار رشت
۱۶ گیل رودبار
۱۷ دامون فومن
۱۸ اندیشمند لاهیجان
۱۹ دیلمان لاهیجان
۲۰ قدیر لنگرود

ردیف

نام دانشگاه

شهرستان

۱ علوم و فنون کادوس رشت
۲ مهر نیکان رشت

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ واحد آستارا آستارا
۲ واحد آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه
۳ واحد بندر انزلی بندر انزلی
۴ واحد بین‌المللی بندر انزلی بندر انزلی
۵ واحد تالش تالش
۶ مجتمع آموزشی امام خمینی رشت
۷ واحد رودبار رودبار
۸ واحد رودسر و املش رودسر
۹ واحد سیاهکل سیاهکل
۱۰ واحد صومعه سرا صومعه‌سرا
۱۱ واحد فومن و شفت فومن
۱۲ واحد لاهیجان لاهیجان
۱۳ واحد لشت نشا و زیباکنار لشت نشا
۱۴ واحد لنگرود لنگرود
۱۵ واحد ماسال ماسال

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ آستارا آستارا
۲ آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه
۳ بندرانزلی بندرانزلی
۴ تالش تالش
۵ خشکبیجار خشکبیجار
۶ رشت رشت
۷ رضوانشهر رضوانشهر
۸ رودسر رودسر
۹ سیاهکل سیاهکل
۱۰ شفت شفت
۱۱ صومعه سرا صومعه سرا
۱۲ فومن فومن
۱۳ کلاچای کلاچای
۱۴ لاهیجان لاهیجان
۱۵ لنگرود لنگرود
۱۶ ماسال ماسال
۱۷ منجیل منجیل
۱۸ واحد تحت نظارت(خمام) رشت
۱۹ واحد تحت نظارت(سنگر) رشت

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ آموزشکده فنی پسران آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه
۲ آموزشکده فنی بندر انزلی- شهید خدادادی بندر انزلی
۳ آموزشکده فنی رشت – شهید چمران رشت
۴ آموزشکده فنی دختران رشت رشت
۵ آموزشکده فنی رستم آباد رودبار- سیدالشهداء رودبار
۶ دانشکده تربیت دبیرفنی میرزا کوچک خان صومعه سرا صومعه‌سرا
۷ آموزشکده فنی پسران لاهیجان- شهیدرجائی لاهیجان

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ مرکز آموزش علمی – کاربردی آستارا آستارا
۲ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی انزلی بندر انزلی
۳ مرکز آموزش علمی – کاربردی شرکت خدمات دریایی تاید‌واتر خاورمیانه – انزلی بندر انزلی
۴ مرکز آموزش علمی – کاربردی تالش ۱ تالش
۵ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی رشت رشت
۶ مرکز آموزش علمی – کاربردی سازمان بهزیستی استان گیلان رشت
۷ مرکز آموزش علمی – کاربردی بعثت ۱۳ زندان مرکزی گیلان رشت
۸ مرکز آموزش علمی – کاربردی قوه قضاییه استان گیلان رشت
۹ آموزشكده فنی شهید چمران رشت رشت
۱۰ مركز آموزش علمی – كاربردی بنت الهدی صدر رشت
۱۱ مركز آموزش علمی – كاربردی تعاون رشت رشت
۱۲ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی گیلان (رشت) رشت
۱۳ مركز آموزش علوم و صنایع شیلاتی میرزا كوچك خان رشت رشت
۱۴ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی گیلان (رستم آباد) رشت
۱۵ مرکز آموزش علمی – کاربردی سوله سرا رشت
۱۶ مركز آموزش علمی – كاربردی واحد آموزشی گیلان رشت
۱۷ مركز آموزش علمی – كاربردی خانه كارگر واحد رشت رشت
۱۸ مركز آموزش علمی – كاربردی مالیاتی رشت رشت
۱۹ مركز آموزش علمی – كاربردی فرهنگ و هنر واحد ۱ رودبار رودبار
۲۰ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی رودسر رودسر
۲۱ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد كشاورزی صومعه‌سرا صومعه‌سرا
۲۲ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی فومن فومن
۲۳ مركز آموزش علمی – كاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود لنگرود

ردیف

نام واحد

شهرستان

۱ دانشکده فنی کاسپین رضوانشهر
۲ دانشکده فنی فومن فومن