بیمارستان‌های استان گیلان

لیست بیمارستان‌های استان گیلان

در زیر لیست بیمارستان‌ های استان گیلان به ترتیب شهرستان آمده است.

لیست بیمارستان‌های استان گیلان

ردیف
نام بیمارستان
شهرستان
۱ شهيد دکتر بهشتي آستارا
۲ دکتر شريعتي آستارا
۳ کوثر آستانه اشرفیه
۴ نیکوکار املش
۵ شهيد بهشتي بندر انزلی
۶ طاهری تالش
۷ شهيد نوراني تالش
۸ اميرالمومنين رشت
۹ فاميلي رشت
۱۰ ۱۷شهريور رشت
۱۱ الزهرا(س) رشت
۱۲ توتونكاران رشت
۱۳ آريا رشت
۱۴ وليعصر(عج)نيروي دريائي رشت
۱۵ حضرت رسول اکرم (ص) رشت
۱۶ مركز دانشگاهي رازي رشت
۱۷ گلسار رشت
۱۸ پورسينا رشت
۱۹ دکترحشمت رشت
۲۰ شفا رشت
۲۱ مركز آموزشي پژوهشي درماني ولايت رشت
۲۲ بیمارستان قائم رشت
۲۳ کلینیک بعثت رشت
۲۴ بیمارستان پارس رشت
۲۵ شهدای رضوانشهر رضوانشهر
۲۶ ۳۱ خرداد رودبار
۲۷ ولیعصر رودبار
۲۸ سلامت رستم‌آباد رودبار
۲۹ شهید انصاری رودسر
۳۰ غدیر سیاهکل
۳۱ امام رضا شفت
۳۲ امام خميني صومعه‌سرا
۳۳ امام حسن مجتبي ( ع ) فومن
۳۴ ۲۲ آبان لاهيجان‌
۳۵ سيد الشهدا لاهيجان‌
۳۶ شفا لاهيجان‌
۳۷ امینی لنگرود
۳۸ رسالت ماسال