اماکن ورزشی لنگرود

مراکز ورزشی لاهیجان
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
مراکز ورزشی ماسال و شاندرمن
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

اماکن ورزشی لنگرود

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

لنگرود

سالن روستای لات لیل

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لنگرود- لات لیل-

لنگرود

تازه آبادچاف

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لنگرود-سالن روستای تازه آباد چاف

لنگرود

زمین ورزشی دیوشل

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لنگرود-روستای دیوشل

لنگرود

مربدان

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لنگرود-کومله- روستای مریدان

لنگرود

بیجارپس اطاقور

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

لنگرود- اطاقور-روستای بیجارپس

لنگرود

شهدادربشانبر

زمینها و استادیومهای فوتبال

استادیوم فوتبال تا ۱۰۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

روباز

لنگرود- روستای درویشانبر

لنگرود

گلسفید

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

گلسفید-سالن شهداء

لنگرود

چاف پایین

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

چاف پایین

لنگرود

شلمان

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لنگرود-شلمان سالن ورزشی

لنگرود

۲۲بهمن

سالنهای سقف بلند

تا۲۰۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لنگرود-سالن ۲۰۰۰نفره

لنگرود

روستای بیجارپس اطاقور(بانوان)

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

اطاقور-روستای بیجارپس -سالن بانوان

لنگرود

مجموعه کومله

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری و زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده و روباز

لنگرود-سالن ورزشی کومله

لنگرود

پوریای ولی

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

باستانی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لنگرود-سالن ورزشی پوریای ولی

لنگرود

کانون شطرنج

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

شطرنج

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لنگرود-کانون شطرنج

لنگرود

تختی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

کشتی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

لنگرود-سالن کشتی تختی

لنگرود

کارگران اداره کارلنگرود

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

لنگرود

لنگرود

زمین آسفالت شهرداری

زمینهای ورزشی

چند منظوره

ادارات دولتی

روباز

شهرداری

لنگرود

آموزش وپرورش

سالنهای سقف بلند

تمرینی

ادارات دولتی

سرپوشیده

آموزش و پرورش

لنگرود

شاهین

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لنگرود-خ حافظ-روبروی میدان بار

لنگرود

استقلال شرق گیلان

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لنگرود-کومله- کشت سرا-جنب مدرسه شهید فهیمی

لنگرود

صبا

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لنگرود-خ کشاورز انتهای جاده لیلاکوه

لنگرود

افتخار

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لنگرود-جاده چمخاله-گمرکات- بن بست صراط

لنگرود

صالحی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

لنگرود-سبزه میدان-پشت اداره نوغان

لنگرود

فجر لنگرود

سایر

مجموعه ورزشی

بخش خصوصی

سرپوشیده

لنگرود-روبروی پارک فجر-جنب فرمانداری