اماکن ورزشی صومعه‌سرا

اماکن ورزشی شفت
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
مراکز ورزشی فومن
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

اماکن ورزشی صومعه‌سرا

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

صومعه سرا

زمین راجیرطاهرگوراب

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

بخش خصوصی

روباز

صومعه سرا- زمین ورزشی روستای راجیر طاهرگوراب

صومعه سرا

سالن روستای تنیان

سالنهای سقف بلند

تمرینی

بخش خصوصی

سرپوشیده

صومعه سرا- روستای تنیان

صومعه سرا

مجموعه  لیف شاگرد

سالنهای سقف بلند

تمرینی و زمین خاکی تمرینی

بخش خصوصی

سرپوشیده و روباز

رودسر- روستای لیف شاگرد- سالن ورزشی / زمین شهیدکلانتری

صومعه سرا

زمین شیخ محله

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

بخش خصوصی

روباز

صومعه سرا-روستای شیخ محله

صومعه سرا

زمین تختی صومعه سرا

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

بخش خصوصی

روباز

صومعه سرا-زمین فوتبال

صومعه سرا

گوراب زرمیخ

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

بخش خصوصی

روباز

صومعه سرا-گوراب زرمیخ زمین فوتبال

صومعه سرا

مجموعه ضیابر

سالنهای سقف بلند

تمرینی و رزمی

بخش خصوصی

سرپوشیده

صومعه سرا- ضیابر

صومعه سرا

شهیدفلاحی

(طاهرگوراب)

سالنهای سقف بلند

تمرینی

بخش خصوصی

سرپوشیده

صومعه سرا-دهستان طاهرگوراب-سالن شهیدفلاحی

صومعه سرا

شهیدبصارتی ضیابر

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

بخش خصوصی

روباز

صومعه سرا-دهستان ضیابر-زمین ورزشی شهیدبصارتی

صومعه سرا

امام خمینی

(تولم شهر)

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

بخش خصوصی

روباز

صومعه سرا-تولم شهر- زمین ورزشی امام خمینی

صومعه سرا

مجموعه کسماء

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

رزمی و زمین خاکی تمرینی و…

بخش خصوصی

سرپوشیده  و روباز

صومعه سرا-کسماء

صومعه سرا

شهدا

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

بخش خصوصی

سرپوشیده

صومعه سرا-سالن شهداء

صومعه سرا

کما

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

بخش خصوصی

روباز

کما

صومعه سرا

نوکاشت

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

بخش خصوصی

روباز

نوکاشت

صومعه سرا

سالن بانوان

سالنهای سقف بلند

تمرینی

بخش خصوصی

سرپوشیده

صومعه سرا-سالن بانوان

صومعه سرا

نفوت

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

بخش خصوصی

روباز

نفوت

صومعه سرا

هنده خاله

سالنهای سقف بلند

تمرینی

بخش خصوصی

سرپوشیده

هنده خاله-سالن وحدت

صومعه سرا

سالن تولم شهر(مرجقل)

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

بخش خصوصی

سرپوشیده

تولم شهر

صومعه سرا

سالن ایثار

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

بخش خصوصی

سرپوشیده

صومعه سرا-گوراب زرمیخ

صومعه سرا

مجموعه اداره کار

سالنهای سقف بلند

تا۲۰۰۰ نفری و استادیوم فوتبال تا ۵۰۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده و روباز

صومعه سرا-۴راه خاکیان-کمربندی تالش(لادمخ)

صومعه سرا

عظیم صدیقی

(آموزش وپرورش)

سالنهای سقف بلند

تا۱۰۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

صومعه سرا-خ بیژن حقیری-کوچه محمدزاده سالن آموزش وپرورش