اماکن ورزشی شفت

اماکن ورزشی سیاهکل
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
اماکن ورزشی صومعه‌سرا
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

اماکن ورزشی شفت

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

شفت

سالن نصیرمحله شفت(۰۵۰)

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

شفت- نصیرمحله-

شفت

زمین روستای سفیدمزگی شفت

زمینهای ورزشی

چند منظوره

سازمان تربیت بدنی

روباز

شفت- روستای سفیدمزگی

شفت

مجموعه چوبر

سالنهای سقف بلند

تمرینی و زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده  و روباز

چوبر-سالن یادگار

شفت

امام زاده ابراهیم(ع)

زمینهای ورزشی

چند منظوره

سازمان تربیت بدنی

روباز

امام زاده ابراهیم-زمین ورزشی

شفت

خرطوم

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین خاکی تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

شفت-خرطوم استادیوم فوتبال

شفت

شفت

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

شفت-زمین فوتبال تختی

شفت

آموزش وپرورش

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

ادارات دولتی

سرپوشیده

آموزش وپرورش

شفت

طاعتی

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بدنسازی

بخش خصوصی

سرپوشیده

شفت- دهستان جیرده تکرم جنب پلوکبابی زمانی

شفت

شهیدمحمد

علی نظرپور

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

شفت- دهستان جیرده