اماکن ورزشی سیاهکل

اماکن ورزشی رودبار
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
اماکن ورزشی شفت
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

اماکن ورزشی سیاهکل

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

مالکیت

نوع زیربنا

آدرس

سیاهکل

زمین پنابندان

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

سیاهکل- روستای پنابندان

سیاهکل

زمین روستای تازه آبادسیاهکل

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

سیاهکل- روستای تازه آباد

سیاهکل

زمین روستای کوپس دیلمان

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

سازمان تربیت بدنی

روباز

دیلمان- روستای کوپس

سیاهکل

فشتال

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

سازمان تربیت بدنی

روباز

فشتال

سیاهکل

دیلمان

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سازمان تربیت بدنی

سرپوشیده

دیلمان- سالن ورزشی

سیاهکل

تن وروان

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره

بخش خصوصی

سرپوشیده

سیاهکل-خ شهید بهشتی-جنب مدرسه دیالمه

سیاهکل

امپراتور

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

بیلیارد

بخش خصوصی

سرپوشیده

سیاهکل- خ شهید تقوی نژاد- نرسیده به هنرستان صنعتی