اماکن ورزشی رضوانشهر

مراکز ورزشی تالش
آبان ۲۷, ۱۳۹۷
اماکن ورزشی رودبار
آبان ۲۷, ۱۳۹۷

اماکن ورزشی رضوانشهر

شهر

عنوان پروژه

مدل بنای ورزشی

نوع بنای ورزشی

نوع زیربنا

مالکیت

آدرس

رضوانشهر

سالن پره سر رضوانشهر

سالنهای سقف بلند

تمرینی

سرپوشیده

سازمان تربیت بدنی

رضوانشهر- پره سر- سالن پره سر رضوانشهر

رضوانشهر

دارسرا

زمینهای ورزشی

طرح ضربتی روستائی

روباز

سازمان تربیت بدنی

رضوانشهر-روستای دارسرا

رضوانشهر

عاکف مهربخش

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

روباز

سازمان تربیت بدنی

پرهسر- زمین عاکف مهربخش

رضوانشهر

پره سر

سالنهای سقف بلند

تا۵۰۰ نفری

سرپوشیده

سازمان تربیت بدنی

پره سر-سالن چندمنظوره

رضوانشهر

محسنی

سالنهای سقف بلند

تا۱۰۰۰ نفری

سرپوشیده

سازمان تربیت بدنی

رضوانشهر-سالن ورزشی محسنی

رضوانشهر

تختی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سرپوشیده

سازمان تربیت بدنی

سالن تختی-رضوانشهر

رضوانشهر

تازه آباد

زمینهای ورزشی

چند منظوره

روباز

سازمان تربیت بدنی

تازه اباد

رضوانشهر

سالن ورزشی سپاه۱ و۲

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سرپوشیده

ادارات دولتی

رضوانشهر- میدان فرهنگ- روبروی پمپ بنزین- پادگان سپاه

رضوانشهر

مجموعه ورزشی چوکا

زمینها و استادیومهای فوتبال

زمین چمن تمرینی

روباز

ادارات دولتی

رضوانشهر- شهرک ولی عصر-مجموعه چوکا

رضوانشهر

مجموعه آموزش وپرورش رضوانشهر

سالن ورزشهای اختصاصی سقف کوتاه(۲۵*۱۶)

چندمنظوره واستادیوم فوتبال تا۵۰۰ نفری

سرپوشیده و روباز

ادارات دولتی

رضوانشهر-میدان معلم- جنب اداره آموزش وپرورش

رضوانشهر

شرکت تعاونی شفا خزر

سالنهای رشته های خاص

استخر سرپوشیده

سرپوشیده

بخش خصوصی

رضوانشهر- خ ماه کوچه استخر شفاخزر

رضوانشهر

پرکار

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سرپوشیده

بخش خصوصی

رضوانشهر-خ امام خمینی

رضوانشهر

فیض الهی

سالنهای ورزشی (۲۵*۱۶)با محیط مشابه

چندمنظوره

سرپوشیده

بخش خصوصی

رضوانشهر-میدان نماز-خ شهید فیض الهی